Mahiberekidusan Logo

የገዳማት፣ አድባራት እና የአብነት ትምህርት ቤቶች መርጃ

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል

የአባልነት መዋጮ

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል

ማሕበረ ቅዱሳን ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት የጀመረውን የ10 ዓመት ፕሮጀክት ለማገዝ

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል

ማኅበረ ቅዱሳን የድምጸ ተዋሕዶ ሚዲያን ለማገዝ

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል

የሲያትል ማእከል ግንባታ አስተዋጽኦ ለማድረግ

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል

የሲያትል ማእከል የአቡነ ጎርጎሪዮስ የትምኅርት ማዕከል አስተዋጽኦ

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል

በሰሜን አሜሪካ የማኅበራችንን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለማሳካት አገልግሎታችንን የምንፈጽምበት ቦታ እንዲኖረን

ማኅበረ ቅዱሳን የሰሜን አሜሪካ ማዕከል